Ridderbesøg

– Om sværdbrug, ærefuld adfærd og ægte mod!

Hvad siger du til, at få en ridder ud for at lære børn om ridderlighedens dyder og hæderlig kamp. Den stolte ridder vil vise alle villige helte og heltinder, hvad det indebærer at være en ægte ridder – sværdbrug, ærefuld adfærd og ægte mod.

Udstyr

Alle børnene bliver udstyret med ridderkofter og våben.

Praktisk

Vi medbringer våben og kostumer til alle børn og eventuelt ekstra udstyr, som ringbrynjer og særlige våben til fødselaren.

Forhåndskendskab til rollespil er ikke nødvendigt.

Pris: 2.500 kr. (+ 200 kr. pr. fødselar udover den første)
Antal deltagere: 6-20
Varighed: 1½ time

Kontakt os og få en snak om arrangementets format, størrelse og pris.