Kampen om Freden

– Læringrollespil om fredsforhandlingerne i Paris efter 1. verdenskrig.

Kampen om Freden er en rollespil om fredsforhandlingerne i Paris efter 1. Verdenskrig. Spillet er målrettet udskolingen i folkeskolen samt gymnasieelever.

Idéen

Eleverne spiller historiske roller, opdelt i delegationer fra de forskellige lande der historisk set deltog i forhandlingerne.

Eleverne får på dagen (eller på forhånd) udleveret en skrevet rolle på ca. 1-2 A4 sider som beskriver rollens baggrundshistorie og ønsker og mål med forhandlingerne. De forskellige delegationer, ja sågar de enkelte roller har hver deres mål. I rolleskrivningen er der inddraget forskellige historiske begivenheder. (f.eks. Julefreden i 1914, og dele fra historiske slag) Nogen roller har indskrevet relationer til de andre roller ind i hver baggrundshistorie. Nogle positive, andre negative. Således har hver rolle indbygget personlige dilemmaer. Skal man vælge venskab, frem for patriotisme? Had til arvefjenden frem for sund fornuft?

Delegationerne fra de forskellige lande mødes ved forhandlingsbordet. Målet er at forhandle prisen for Fred. Hvad skal krigen koste Tyskland? Hvilke aftaler skal indgås? Hvilke landområder skal afstås.

Europa-kortet.

Sidst i spillet, skal eleverne optegne Europas nye landegrænser på et stort kort.
Når spillet er slut og eleverne er ’off game’ laves en evaluerende opfølgning. Spillet kort sammenlignes med virkelighedens Europa-kort og virkelighedens fredskrav sammenlignes med den aftale som eleverne fik forhandlet sig frem til.

Antal deltagere: 15-25
Varighed: 2-3 timer. + forberedelse.

Kontakt os og få en snak om arrangementets format, størrelse og pris.